Politika privatnosti

Mi iz kompanije MODA X-RS d.o.o (u daljem tekstu Kompanija) cenimo Vašu privatnost i sa velikom pažnjom pristupamo bezbednosti Vaših podataka o ličnosti. Molimo vas da pažljivo i u celosti pročitate Politiku privatnosti koja sledi kako biste razumeli kako koristimo i kako štitimo informacije koje nam dostavljate korišćenjem našeg sajta www.modalita.rs (u daljem tekstu Sajt) i kakva su Vaša prava kada su takvi podaci u pitanju.

 

Koje informacije dobijamo od Vas i kako

Naš server registruje imena domena, a ne e-mail adrese posetilaca internet sajta. Na pojedinim delovima Sajta tražimo lične informacije o Vama kako bismo vam omogućili ostvarivanje određenih prava, kao što je pružanje izvesnih informacija koje zatražite, kao i u cilju ispunjenja Vaših porudžbina na Sajtu. Ovo činimo putem upotrebe online formulara i svaki put kada nam pošaljete svoje detalje e-mailom, odnosno, kada pristupite našem Sajtu. Informacije koje dobijemo od Vas mogu uključivati Vaše ime i prezime, adresu, brojeve telefona i e-mail adresu, kao i IP adresu Vašeg kompjutera. Od vas nikada nećemo tražiti dodatne informacije koje nisu neophodne da biste dobili uslugu koju ste zatražili.

 

Po kom pravnom osnovu koristimo Vaše podatke

Podaci o ličnosti su svi podaci koji se neposredno ili posredno odnose ili mogu da se odnose na Vas kao fizičko lice. Kao zakonski osnov koji uređuje zaštitu podataka i uslove za obradu Vaših ličnih podataka primenjujemo Zakon o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018)

 

Upotreba sakupljenih informacija

Informacije o imenima domena do kojih dođemo ne koristimo kako bismo Vas lično identifikovali, već da bi na osnovu tih i drugih informacija izmerili broj poseta internet sajtu, prosečno vreme provedeno na internet sajtu, pregledane stranice itd. Ove informacije ćemo koristiti isključivo da bismo izmerili učestalost posećivanja našeg internet sajta, a sve u cilju unapređivanja sadržaja i dostavljanja relevatnih informacija našim korisnicima.

 

Kako čuvamo informacije o Vama

Informacije koje nam date čuvaju se na našem serveru, a mogu im pristupiti naši zaposleni, državni organi i naši pravni uponomoćnici, ukoliko je to neophodno.

 

Dostavljanje Vaših podataka trećoj strani

Osim ako nam to Zakonom nije naloženo, nećemo ni na koji način učiniti dostupnim niti distribuirati informacije o Vama koje nam pružite, bez vašeg prethodnog odobrenja.

 

Drugi internet sajtovi

Naš internet sajt može sadržati linkove (adrese) za druge internet sajtove koji nisu pod našom kontrolom i koji ne podležu ovoj Politici privatnosti. Ukoliko pristupite drugim internet sajtovima koristeći date linkove, operateri ovih internet sajtova mogu tražiti informacije od vas koje će koristiti u skladu sa svojim politikama zaštite privatnosti, koje se mogu razlikovati od naše, te Kompanija ne snosi odgovornost za dalju obradu Vaših privatnih podataka.

 

Društveni mediji

Ako se na internet stranicu Kompanije prijavite iz društvenih medija (na primer pomoću Vašeg Facebook ili Instagram, YouTube ili sličnih naloga), Kompanija će zabeležiti Vaše lične podatke dostupne na tim društvenim medijima, i Vaša upotreba tih medija znači da ste izričito saglasni sa prosleđivanjem svojih ličnih podataka koje je Kompanija zabeležila pomoću Stranice. Ti društveni mediji imaju sopstvene uslove korišćenja kojih se morate pridržavati tokom njihove upotrebe, a za koje Kompanija ne snosi odgovornost.

 

 

Maloletni korisnici

Ukoliko ste maloletni, neophodno je da dobijete dozvolu svojih roditelja ili staratelja pre nego što pristupite našem sajtu. Maloletnim korisnicima koji nemaju ovakvo odobrenje nije dozvoljeno da nam daju lične informacije, niti da ostvaruju kupovinu putem našeg Sajta.

 

 

Upotreba kolačića (Cookies)

Kao i većina sajtova na internetu, naši sajtovi koriste “Cookies” (u nastavku Kolačići).

Kolačići su mali tekstualni fajlovi koje Vaš Internet pretraživač (u nastavku browser) čuva na Vašem računaru i koji pomažu da se identifikujete na web sajtovima prilikom sledeće posete istih. Kolačići su jedinstveno dodeljeni Vama i može ih čitati samo web server u domenu koji je izdao taj Kolačić. Korišćenje Kolačića je standardna praksa na Internetu i većina browser-a je podešena da automatski prihvata sve Kolačiće. Vi ih možete jednostavno ručno obrisati u podešavanjima na svom kompjuteru, ili svoj browser posebno podesiti za rad sa Cookie-jima. Na našim sajtovima koristimo Kolačiće isključivo kako bismo Vam omogućili bolji kvalitet interakcije sa našim sajtovima, za potrebe statističke analize posećenosti i optimizaciju našeg oglašavanja na internetu preko servisa Google Analytics i Google Ads i Mailchimp. Detalji o ovim servisima kao i o mogućnostima Vašeg podešavanja se mogu pogledati na sledećim linkovima: 

www.google.com/analytics/learn/privacy.html,
www.google.com/intl/en/policies/technologies/ads/,
www.google.com/ads/preferences.

https://mailchimp.com/legal/cookies/

 

 

Ko je odgovoran za obradu Vaših ličnih podataka?

Odgovornost za obradu Vaših ličnih podataka ima Kompanija MODA X-RS  d.o.o:

„ MODA X-RS “ d.o.o., Beograd 11000, Cvijićeva 112-120 sprat 3, PIB 110175624    

Imenovali smo lice i odredili posebnu kontakt adresu za zaštitu ličnih podataka koja obrađuje Vaša pitanja ili zahteve u vezi s ovom politikom ili posebnim obaveštenjem o zaštiti privatnosti, o Vašim ličnim podacima i njihovoj obradi: lovelybagsrs@gmail.com

 

 

Koliko dugo čuvamo Vaše lične podatke

Vaše lične podatke čuvamo u skladu sa važećim propisima o zaštiti ličnih podataka.

Vaše lične podatke čuvamo samo onoliko koliko je potrebno za postizanje svrhe u koju obrađujemo Vaše lične podatke, razdoblju koje je određeno zakonom ili u razdoblju koje je potrebno za ispunjavanje uslova ugovora, uključujući zahteve za garancijom i moguće zahteve.

Lične podatke koje obrađujemo na osnovu Vašeg ličnog dopuštenja čuvamo trajno, do Vašeg opoziva, osim ako je ranije već postignuta svrha u koju su lični podaci prikupljeni.

 

 

Vaša prava u vezi privatnih podataka:

U svakom trenutku možete da se obratite Kompaniji da Vam dostavi/promeni/izbriše privatne podatke.

  • Imate pravo da Vam omogućimo pristup Vašim ličnim podacima, da odgovorimo za koje svrhe se koriste podaci koji se tiču Vas, kao i da pristupite takvim ličnim podacima, da znate svrhu obrade, kategorije Vaših ličnih podataka koje čuvamo, treće, strane ili kategorije trećih strana sa kojima se Vaši lični podaci dele, period tokom kog zadržavamo podatke.
  • Da zahtevate ispravku netačnih, pogrešno unetih i/ili zastarelih podataka;
  • Da zatražite brisanje Vaših ličnih podataka ukoliko se obrada zasniva na Vašem pristanku, legitimnom interesu ili ukoliko podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni;
  • Da zahtevate ograničenje obrade Vaših podataka, ukoliko osporavate tačnost podataka o ličnosti u roku koji omogućava rukovaocu proveru tačnosti podatka o ličnosti, ukoliko smatrate da je obrada nezakonita, a ne želite da se podaci obrišu, ako ste istakli prigovor ili ako smatrate da Tehnomaniji više nisu potrebni Vaši podaci;
  • Da podnesete prigovor na način na koji obrađujemo Vaše podatke, čak i u slučajevima kada nije sporno da podatke obrađujemo u skladu sa Zakonom;
  • Da uputite pritužbu Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti, u skladu sa Zakonom.

 

Kome da se obratite u našoj Kompaniji ukoliko imate dodatna pitanja ili poseban zahtev

Za sva pitanja, zahteve ili pritužbe u vezi sa primenom ove politike ili za ostvarivanje Vaših prava na temelju ove politike možete se obratiti kontakt osobi za zaštitu ličnih podataka:

 

  • Email-om, na adresu: lovelybagsrs@gmail.com
  • Pisanim putem na adresu: „ MODA X-RS “ d.o.o., Beograd 11000, Cvijićeva 112-120 sprat 3, sa napomenom „Kontakt osobi za zaštitu ličnih podataka“

 

Kompanija može promeniti ova pravila u svakom trenutku, zato je neophodno da povremeno proveravate naš Sajt i na taj način se upoznate sa novonastalim promenama.

 

 

 

 

Korpa